top
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)
 
1. Τι είναι η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia και ποιοί οι στόχοι της;

Το 2003 δημιουργήθηκε η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων μουσικών έργων, ως συνέχεια και διάδοχος του παλαιότερου εισπρακτικού φορέα της Ένωσης Μουσικοσυνθετών & Στιχουργών Ελλάδος.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων, αδειοδοτημένος από το Υπουργείο Πολιτισμού, με τη νομική μορφή του Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης που συστάθηκε νόμιμα το 2003, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.2121/93 και λειτουργεί ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει ο Ν. 4481/17 και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/26/ΕΕ.

Αποκλειστικός σκοπός της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι η διαχείριση και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων των μελών της, δηλαδή Συνθετών, Στιχουργών και λοιπών Δικαιούχων.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia έγινε ομόφωνα τακτικό πλέον μέλος της CISAC, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα Εκτελεστικά Δικαιώματα, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στη Λισαβόνα, μετά από ψηφοφορία της Γενικής της Συνέλευσης. Επιπλέον, την επομένη, Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, η Γενική Συνέλευση της BIEM, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα Μηχανικά Δικαιώματα που έγινε επίσης στη Λισαβόνα, έκανε ομόφωνα δεκτή την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ως μέλος της.

Η εμπιστοσύνη της CISAC και της BIEM προς την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia επιβραβεύει τις προσπάθειες του Διοικητικού της Συμβουλίου να μπορέσει ο Οργανισμός να καταστεί παγκοσμίως η λύση στην είσπραξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων μουσικών έργων για τους Συνθέτες, τους Στιχουργούς, τους Εκδότες και τους λοιπούς δικαιούχους στην Ελλάδα.

Μετά από 15ετή ενεργή παρουσία στη συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, πλέον, καθιερώνεται και από τη διεθνή κοινότητα ως ο θεσμικός και έγκυρος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης στην Ελλάδα, μέλος της CISAC, αποτελώντας έτσι έναν φορέα μακράς πνοής για το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο.

 

 

2. Ποιους δικαιούχους εκπροσωπεί o Οργανισμός;

Ο Οργανισμός διοικείται και εποπτεύεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του και το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δημιουργούς, εκπροσωπώντας εκατομμύρια ελληνικούς και ξένους μουσικούς τίτλους και διαχειρίζεται τα πνευματικά περιουσιακά δικαιώματα των μελών της, ήτοι Συνθετών, Στιχουργών, Εκδοτών/Υποεκδοτών και εν γένει δικαιούχων και ειδικότερα τα μηχανικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης και τα δικαιώματα από το ιδιωτικό αντίγραφο.

Διαβάστε ΕΔΩ τους δικαιούχους, Έλληνες και ξένους, που εκπροσωπεί η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ με απευθείας συμβάσεις ανάθεσης.

Διαβάστε ΕΔΩ τις συμβάσεις εκπροσώπησης που έχει υπογράψει η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού, μέσω των οποίων εκπροσωπεί εκατομμύρια ξένους δικαιούχους στην Ελλάδα.

3. Είναι η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia διεθνώς αναγνωρισμένη ως ο θεσμικός και έγκυρος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων στην Ελλάδα;

Ο Οργανισμός μας είναι διαπιστευμένο μέλος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης CISAC, του διεθνούς εποπτικού φορέα όλων των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, ο οποίος της παρέχει υποστήριξη, τεχνογνωσία και πρόσβαση στα διεθνή αρχεία τεκμηρίωσης μουσικών έργων, όπως όλοι οι ομόλογοι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού που λειτουργούν με βάση τις δεσμευτικές αποφάσεις και τους επαγγελματικούς κανόνες της CISAC.

Ειδικότερα, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ επιλέχθηκε από την CISAC, ως ο Ελληνικός Οργανισμός προτεραιότητας για τα μέλη της, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία του διεθνούς ρεπερτορίου να εκπροσωπείται σήμερα, μέσω συμβάσεων αμοιβαίας εκπροσώπησης με ομοειδείς αλλοδαπούς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου όλου του αμερικανικού και του αγγλικού ρεπερτορίου.

Επομένως, ο Οργανισμός μας, μέσα από ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα ελέγχου είσπραξης και διανομής δικαιωμάτων, αποδίδει στους Δημιουργούς τη δίκαιη αμοιβή που εισπράττει από τις χρήσεις των έργων τους. Έτσι, η Αυτοδιαχείριση καθίσταται ένας φορέας μακράς πνοής για το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο.

 

 

4. Πρέπει να πληρώσω για να εγγραφώ ως μέλος στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia;

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νέου τροποποιημένου Καταστατικού του Οργανισμού που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, το κεφάλαιο κίνησης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ χωρίζεται σε ίσες συνεταιριστικές μερίδες των οποίων η αξία ανέρχεται σε 29,35 ευρώ ανά συνεταιριστική μερίδα. Κάθε μέλος της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ δικαιούται να αποκτήσει μόνο μία συνεταιριστική μερίδα, καταβάλλοντας το παραπάνω ποσό το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους, εντός του οποίου το μέλος εγγράφηκε στον Οργανισμό ή εντός του οποίου υπέγραψε νέο κείμενο σύμβασης ανάθεσης με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του κειμένου της σύμβασης αυτής (εφόσον δεν το έχει αποδεδειγμένα ήδη καταβάλει). Οι μερίδες και οι δικαιούχοι τους καταχωρούνται στο κατά το άρθρο 9 του νόμου 1667/1986 Μητρώο Μελών.

5. Από ποιες χρήσεις ειδικότερα συλλέγει δικαιώματα η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia;

Από τη Δημόσια Εκτέλεση, καθώς ο Οργανισμός παρέχει την υποχρεωτική γραπτή Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης σε μαγαζιά υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα, καθώς και από τις συναυλίες που πραγματοποιούν δημιουργοί μέλη του.

Επίσης, συλλέγει δικαιώματα από τη μηχανική αναπαραγωγή και διάθεση μουσικών έργων, δηλαδή από τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ηχογράφηση ενός μουσικού έργου σε υλικούς φορείς εγγραφής ήχου ή και εικόνας (CD, DVD κλπ.), καθώς και από τη διάθεση premiums (CD/DVD που πωλούνται ως ένθετα μαζί με περιοδικά/εφημερίδες).

Επιπλέον, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia έχει υπογράψει συμβάσεις με όλους τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας (ιδιωτικούς και κρατικούς), καθώς και με τα συνδρομητικά κανάλια, και υπογράφει καθημερινώς συμφωνίες με τους περιφερειακούς αντίστοιχους σταθμούς της Ελλάδας, όσον αφορά τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης και μηχανικής αναπαραγωγής που προκύπτουν από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου.

Ο Οργανισμός έχει υπογράψει και συνεχίζει να υπογράφει συμβάσεις και με φορείς που δραστηριοποιούνται στη δημόσια εκτέλεση έργων μέσω δικτύων με διαδραστικούς και μη τρόπους (π.χ. μουσική / βίντεο κατ΄απαίτηση, streaming, webcasting κ.ά.).

Τέλος, εισπράττει δικαιώματα από την εύλογη αμοιβή.

6. Τι είναι η εύλογη αμοιβή του 6% άρθρου 18, παρ. 3, του Ν. 2121/93;

Το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993, όσον αφορά στην εύλογη αμοιβή του 6%, προβλέπει -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή των συσκευών εγγραφής και υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, των συσκευών και εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων στην κύρια μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών (6%), καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα (δισκέτες) κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων, κατανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας.»

7. Πόσο διαρκεί η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας;

Η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του, τα οποία υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί μετά το θάνατό του. Σε περίπτωση που σ΄ ένα έργο συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι συνδημιουργοί, τότε η διάρκεια προστασίας ορίζεται στα 70 χρόνια από το θάνατο και του τελευταίου αποβιώσαντος δημιουργού του. Με την παρέλευση των 70 ετών, το έργο καθίσταται «κοινό κτήμα» (public domain).

8. Τι είναι το περιουσιακό δικαίωμα και το ηθικό δικαίωμα; Ποιες εξουσίες περιλαμβάνουν;

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που αποκτά ο δημιουργός πάνω στο έργο του περιλαμβάνει δύο απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα:

α) Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου, το λεγόμενο περιουσιακό δικαίωμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό να επωφεληθεί οικονομικά από την εκμετάλλευση του έργου του, η οποία προκύπτει από ενέργειες, όπως η εγγραφή του έργου, η αναπαραγωγή του, η δημόσια εκτέλεσή του κ.ά.

Το περιουσιακό δικαίωμα περιλαμβάνει διάφορες εξουσίες, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα της πρώτης ενσωμάτωσης του έργου σε υλικό φορέα, την παραγωγή ενός ή περισσότερων αντιτύπων, τη δημόσια εκτέλεσή του, τη ραδιοτηλεοπτική του μετάδοση, την εισαγωγή αντιτύπων του που παρήχθησαν στο εξωτερικό, τη μετάφραση, διασκευή, προσαρμογή ή άλλη μετατροπή του, την εξουσία διανομής του πρωτότυπου έργου, την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του κλπ.

β) Το ηθικό δικαίωμα αποτυπώνει την προσωπική σχέση που συνδέει τον δημιουργό με το έργο του και περιλαμβάνει εξουσίες, όπως για παράδειγμα την ηθική εξουσία δημοσίευσης, δηλαδή το δικαίωμα ο δημιουργός να αποφασίζει για την εντολή, τον τρόπο και τον χρόνο διάθεσης του έργου του στο κοινό. Η ηθική εξουσία δημοσίευσης δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό να απαγορεύει την κάθε παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου.

Στο ηθικό δικαίωμα περιλαμβάνεται, επίσης, η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας του έργου, το δικαίωμα σεβασμού της ακεραιότητας του έργου και η εξουσία υπαναχώρησης, δηλαδή να υπαναχωρεί από συμβάσεις μεταβίβασης ή εκμετάλλευσης έργων λόγου ή επιστήμης, εφόσον είναι αναγκαίο για την προστασία της προσωπικότητάς του, εξαιτίας μεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στις περιστάσεις. Τέλος, περιλαμβάνεται και η εξουσία προσπέλασης, με την οποία ο δημιουργός έχει πρόσβαση στο έργο του, ακόμη κι αν το περιουσιακό δικαίωμα ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε άλλον.

Το περιουσιακό και το ηθικό δικαίωμα κληρονομούνται. Όμως, ενώ ο δημιουργός μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους τη διαχείριση μέρους ή όλων των εξουσιών του περιουσιακού του δικαιώματος, το ηθικό δικαίωμα είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

9. Κατοχυρώνονται τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών έργων;

Βάσει του Ν. 2121/93 και της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης, «τα πνευματικά δικαιώματα αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις». Δεν απαιτείται, επομένως, η τήρηση κάποιας τυπικής διαδικασίας για την αναγνώριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα έργο, όπως ισχύει για την κτήση δικαιωμάτων επί άλλων άυλων αγαθών (π.χ. κατοχύρωση εμπορικού σήματος).

Τα μουσικά έργα κατοχυρώνονται από τη στιγμή που θα γίνουν προσιτά στο κοινό μέσω μιας δισκογραφικής παραγωγής, της παρουσίασής τους ενώπιον του κοινού σε μια συναυλία, της εκτέλεσής τους στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο.

Για τη διασφάλιση, επιπλέον, του δημιουργού και σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πατρότητας του έργου ακολουθούνται συνήθως δύο πρακτικές. Η πρώτη συνίσταται σε μία συμβολαιογραφική πράξη κατάθεσης έργων. Η κατάθεση του έργου στο συμβολαιογράφο εφοδιάζει τον δημιουργό με το αποδεικτικό στοιχείο της βεβαίας χρονολογίας, το οποίο εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, σε περίπτωση δίκης περί προσβολής των δικαιωμάτων στο έργο αυτό.

Η δεύτερη συνήθης πρακτική είναι η αποστολή συστημένης επιστολής με αποστολέα και παραλήπτη τον ίδιο το δημιουργό, η φύλαξη της απόδειξης από το ταχυδρομείο και η διατήρηση της συγκεκριμένης επιστολής, με αναγραφόμενη την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο. Ο φάκελος πρέπει να παραμείνει κλειστός, μέχρι και εφόσον προκύψει κάποια διαφορά, σχετικά με την πατρότητα του έργου, οπότε και θα ανοιχτεί ενώπιον του δικαστηρίου από δικαστή που θα βεβαιώσει και το περιεχόμενό της.

10. Είμαι δημιουργός υπό συνταξιοδότηση / που έχω ήδη συνταξιοδοτηθεί. Θα εμφανίζεται μειωμένη η σύνταξή μου επειδή θεωρείται ότι αναλαμβάνω δραστηριότητα με τη λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα έργων, η οποία υπόκειται σε φορολογικές κρατήσεις;

Όχι. Σύμφωνα με τη διευκρινιστική Εγκύλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το Ε.Φ.Κ.Α., με αρ. Φ.10141/οικ.19892/539 και ημερομηνία 06/05/2019, η λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα επί έργων σε καμία περίπτωση δε συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση που αποτελεί και προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016. Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι κατέχουν, είτε πνευματικά, είτε συγγενικά δικαιώματα, από τα οποία αποκομίζουν έσοδα, αφενός δεν εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ν.4387/2016 και ως εκ τούτου δεν προκαλούνται μειώσεις στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης, αφετέρου, δε, δεν εισφοροδοτούνται για τυχόν εισοδήματα από τα πνευματικά τους δικαιώματα.

11. Τι ακριβώς είναι η πολυεδαφική διαδικτυακή αδειοδότηση;

Η πολυεδαφική διαδικτυακή αδειοδότηση αφορά στη χορήγηση αδειών χρήσης έργων με πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στη χορήγηση τέτοιων αδειών σε πολύ μεγάλους χρήστες, τους λεγόμενους «παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής» ή «παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών μουσικής (DSPs), στους οποίους για παράδειγμα εντάσσονται διαχρονικά πάροχοι όπως οι YouTube, Spotify, Deezer και άλλοι. Ονομάζεται πολυεδαφική γιατί η χορηγούμενη άδεια προς κάθε έναν από τέτοιους παρόχους καλύπτει ταυτόχρονα περισσότερες από μία εθνικές και γεωγραφικές επικράτειες.

12. Ποιά Ευρωπαϊκή Οδηγία και ποιός ελληνικός νόμος προβλέπει τη δυνατότητα ενός Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικές (online) χρήσεις μουσικών έργων;

Η Ευρωπαϊκή «Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά» περιέλαβε για πρώτη φορά στα άρθρα 23-32 ρυθμίσεις ως προς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο χορήγησης πολυεδαφικών αδειών σε παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργών μουσικών έργων. Η Ελλάδα εναρμονίστηκε με την εν λόγω Οδηγία με τον Ν 4481/2017, στον οποίο περιέλαβε όμοιες ρυθμίσεις με τα άρθρα 33-41.

13. Ποιά είναι η επιγραμμική χρήση μουσικής και γιατί χρειάζεται σχετική άδεια από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ; Ποιά δικαιώματα καλύπτει αυτή άδεια;

Επιγραμμική (online) χρήση μουσικής γίνεται, για παράδειγμα, όταν ένα μουσικό κομμάτι παίζεται σε web radios, sites, podcasts, με το νόμιμο downloading μουσικής και στην κινητή τηλεφωνία (π.χ. ringtones). Για οποιαδήποτε μορφή χρήσης μουσικών έργων, επομένως για την επιγραμμική, απαιτείται η έγγραφη άδεια των δημιουργών των έργων αυτών, δηλαδή, των συνθετών και στιχουργών (ή των δικαιούχων δικαιωμάτων τους), η οποία χορηγείται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης που τους εκπροσωπεί, εν προκειμένω την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Η επιγραμμική χρήση μουσικής υπάγεται στο νομικό πλαίσιο προστασίας που ισχύει και για τις παραδοσιακές μορφές εκμετάλλευσης (π.χ. τηλεοπτική ή ραδιοφωνική αναμετάδοση).

Η άδεια της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ καλύπτει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των μελών της επί των μουσικών τους έργων, με την επιφύλαξη του ηθικού τους δικαιώματος, και ειδικότερα:

  • Την εγγραφή και αναπαραγωγή των έργων (uploading) στους διακομιστές μεσολάβησης (servers) των υπολογιστών
  • Την παρουσίαση στο κοινό και γενικά το δικαίωμα να καθίστανται προσιτά τα έργα των δημιουργών, με αλληλεπίδραση ή μη του χρήστη, από τόπο και σε χρόνο που ο ίδιος επιλέγει
  • Αναπαραγωγή (downloading) των έργων.

Η συγκεκριμένη άδεια δεν καλύπτει τα συγγενικά δικαιώματα (π.χ. παραγωγών ηχογραφημάτων, ερμηνευτών, μουσικών), ούτε το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού επί του έργου του, το οποίο διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ίδιος.

14. Ποιά είναι η SUISA και ποιά η Mint Digital Services?

Η SUISA είναι ο συνεταιριστικός οργανισμός για συνθέτες, στιχουργούς και μουσικούς εκδότες στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Τα 38.000 μέλη της περιλαμβάνουν επαγγελματίες μουσικής από όλους τους κλάδους. Στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν, η SUISA εκπροσωπεί το μουσικό ρεπερτόριο δύο εκατομμυρίων δημιουργών παγκοσμίως. Εκχωρεί άδειες χρήσης αυτού του ρεπερτορίου σε περισσότερους από 120.000 πελάτες. Η SUISA Digital Licensing είναι ένα τμήμα αδειοδότησης της SUISA. Η εταιρεία παρέχει την άδεια για τα εκτελεστικά δικαιώματα πολλών Αγγλοαμερικανικών Οργανισμών Εκτελεστικών Δικαιωμάτων, σε πολυεδαφική βάση, σε κάθε πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών. Με 240 περίπου υπαλλήλους στη Ζυρίχη, τη Λοζάνη και το Λουγκάνο, η SUISA παράγει κύκλο εργασιών άνω των 160 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, διανέμει τα έσοδα από τις άδειες σε δημιουργούς μουσικών έργων και εκδότες, μετά την παρακράτηση των διαχειριστικών εξόδων. (www.suisa.ch)

Το 2017, η SUISA και ο οργανισμός εκτελεστικών δικαιωμάτων μουσικής των ΗΠΑ, SESAC, ίδρυσαν την κοινοπραξία Mint Digital Services. Η εταιρεία διαχειρίζεται την τιμολόγηση και τη διαχείριση των διακρατικών επιχειρησιακών έργων αδειοδότησης μουσικής της SESAC, της θυγατρικής της, The Harry Fox Agency, και της SUISA, με διαδικτυακούς παρόχους και, επιπλέον, παρέχει τις υπηρεσίες της σε εκδότες. Η Mint είναι ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές, όσον αφορά τις άδειες για τη χρήση μουσικών συνθέσεων σε διαδικτυακές μουσικές πλατφόρμες, για λογαριασμό εκδοτών, Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) ή Ανεξάρτητων Οντοτήτων Διαχείρισης (ΑΟΔ). Η Mint Digital Services διατηρεί μία βάση δεδομένων με 16 εκατομμύρια τεκμηριωμένα μουσικά έργα και 96 εκατομμύρια ηχογραφήσεις, εκ των οποίων οι 25 εκατομμύρια ηχογραφήσεις συνδέονται με μουσικές συνθέσεις. Πρόκειται για μια από τις πιο διευρυμένες βάσεις δεδομένων στον κόσμο, όσον αφορά την αναγνώριση μουσικών έργων.

15. Γιατί η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αποφάσισε να προχωρήσει σε μια τέτοια συνεργασία;

Η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση μουσικών έργων στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα η αδιαμφισβήτητη στροφή των καταναλωτών στις διαδικτυακές πλατφόρμες μουσικής αναδεικνύουν το ενδιαφέρον και τον σημαίνοντα ρόλο του streaming στην παγκόσμια αγορά της μουσικής.

Για την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει βαρύνουσα σημασία να διασφαλίσει ότι τα μέλη της εισπράττουν τα μέγιστα όχι μόνο από την αδειοδότηση και χρήση του ρεπερτορίου τους στο αναλογικό περιβάλλον (π.χ. από επιχειρήσεις εστίασης, συναυλίες κτλ) αλλά και από το ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου, ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας που πλήττει με σφοδρότητα τα εισοδήματα των δημιουργών. Γι΄ αυτόν τον λόγο, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, σε συνέργεια με τον ελβετικό οργανισμό συλλογικής διαχείρισης SUISA και την MINT Digital Services, προχώρησαν στο επόμενο μεγάλο βήμα χορήγησης πολυεδαφικών αδειών σε παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών μουσικής (DSPs) με στρατηγικό στόχο τη βελτιστοποίηση της είσπραξης και του έλεγχου των πνευματικών δικαιωμάτων των μελών του ελληνικού Οργανισμού στον τομέα της διαδικτυακής μουσικής.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικτυακές χρήσεις των έργων των μελών μας θα εντοπίζονται, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε πολλές άλλες επικράτειες διεθνώς, όπου γίνεται χρήση του ελληνικού ρεπερτορίου στις ψηφιακές μουσικές υπηρεσίες και τα μέλη μας θα αμείβονται επαρκώς και για αυτές τις χρήσεις. Λόγω του αναμενόμενου τεράστιου όγκων δεδομένων που πρόκειται να υποβληθούν προς επεξεργασία για τον σκοπό αυτόν, ήταν αναγκαίο να εγκαινιάσουμε μία συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς στο είδος του, η οποία θα αυτοματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις τεχνικές διαδικασίες που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό.

 

16. Με ποιά διαδικασία χορηγούνται οι πολυεδαφικές άδειες;

Η Mint συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα χρήσης από τους παρόχους υπηρεσιών μουσικής. Η διαδικασία αυτή είναι κυρίως αυτοματοποιημένη, εκκινώντας από τον έλεγχο της ορθότητας της τεκμηρίωσης και την εισαγωγή δεδομένων, μέχρι την εφαρμογή των συμβολαίων και την τιμολόγηση, καθώς και την προετοιμασία της διανομής. Η επεξεργασία των δεδομένων χρήσης είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη, λαμβανομένων υπόψη των αναγνωριστικών τίτλου του έργου, των ISRC, των ISWC ή μέσω τίτλων και εκτελεστών που χρησιμοποιούν προηγμένους αλγόριθμους αντιστοίχισης κειμένου.

17. Γιατί είναι σημαντική αυτή η συμφωνία για τα μέλη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ;

Είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό ρεπερτόριο, στην περίπτωσή μας, οι εκπροσωπούμενοι δημιουργοί και δικαιούχοι της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης ταυτόχρονα σε 50 DSPs, σε 200 επικράτειες του κόσμου. Αυτό  επιφέρει μεγαλύτερα έσοδα για τους δικαιούχους και με λίγα λόγια σημαίνει:

  • Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη χρήση των έργων.
  • Εντοπισμός μέσω ενιαίων κωδικών της χρήσης των έργων.
  • Δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων μέσω μηχανογραφικών μηχανισμών των δεδομένων των έργων, με αποτέλεσμα τον καλύτερο εντοπισμό διαχείρισης και εκμετάλλευσής τους.
  • Τιμολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ενιαίου μορφότυπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα βιομηχανικά πρότυπα ή τις διεθνείς πρακτικές.
  • Διανομή βάσει πραγματικής χρήσης: Αναφέρεται ρητά η περίοδος, κατά την οποία έλαβε χώρα η χρήση, τα μουσικά έργα, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών, οι επικράτειες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι χρήσεις, τα ποσά που εισπράχθηκαν για τους δικαιούχους, οι κρατήσεις.
18. Είμαι δημιουργός και η μουσική μου παίζεται στο YouTube. Πώς ωφελούμαι εγώ προσωπικά από αυτήν τη συμφωνία, όσον αφορά τα έσοδά μου από τα επιγραμμικά δικαιώματα;

Όπου γίνεται χρήση των έργων σας από τις ψηφιακές μουσικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη σύμβαση με τη Mint, στις αντίστοιχες επικράτειες ανά τον κόσμο, θα εντοπίζεται η χρήση αυτή, με τη βοήθεια της τεχνολογίας αιχμής της Mint, θα ακολουθεί η ολοκληρωμένη επεξεργασία των δεδομένων χρήσης, με βάση τη διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω, και η αντίστοιχη αναλυτική εκκαθάριση των δικαιωμάτων για τη χρήση των μουσικών σας έργων, σε επόμενη διανομή της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που θα περιλαμβάνει αυτήν την πηγή εσόδων. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η καλύτερη τεκμηρίωση των έργων σας σε όλους τους συμβεβλημένους οργανισμούς διεθνώς. Προϋπόθεση για αυτά είναι η έγκαιρη και άμεση ενημέρωση / δήλωση των έργων μέσω του Τμήματος Τεκμηρίωσης.

19. Οι άλλες συμβάσεις που έχει ήδη υπογράψει η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ με παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεόρασης και ραδιοφώνου, όπως η Wind Vision, η NOVA TV, η COSMOTE TV και η VODAFONE TV παύουν να ισχύουν;

H Mint θα διαχειριστεί τα επιγραμμικά δικαιώματα στην Ελλάδα, αλλά μόνον όσον αφορά τους μεγάλους παρόχους ψηφιακών μουσικών υπηρεσιών και όχι τους τοπικούς παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεόρασης και ραδιοφώνου, όπως είναι τα web radios, η Cosmote TV, η Wind Vision, η Vodafone TV και η NOVA, με τους οποίους η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ήδη συμβάλλεται ή πρόκειται να συμβληθεί και στους οποίους χορηγεί την άδεια χρήσης του ρεπερτορίου της. Επίσης, η συνεργασία με τη Mint δεν περιλαμβάνει δικαιώματα από μουσικές παρτιτούρες και οπτικοακουστικά έργα.

20. Τι προβλέπει η σύμβαση της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με τη SUISA Digital Licensing και τη Mint Digital Services;

Η σύμβαση αυτή προβλέπει την χορήγηση για λογαριασμό της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ από τη SUISA και σε συνεργασία με τη Mint Digital Services, αρχικά για τα επόμενα τρία χρόνια, πολυεδαφικών αδειών χρήσης του ρεπερτορίου των μελών της Αυτοδιαχείρισης σε παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών μουσικής. Το ρεπερτόριο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις προσφορές της SUISA σε DSPs για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών. Για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών για λογαριασμό της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, αφαιρείται από τα έσοδα που εισπράττονται για λογαριασμό της το ίδιο διαχειριστικό ποσοστό που η SUISA παρακρατεί για το δικό της ρεπερτόριο.