top
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)
 
1. Τι είναι η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia και ποιοί οι στόχοι της;

Το 2003 δημιουργήθηκε η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων μουσικών έργων, ως συνέχεια και διάδοχος του παλαιότερου εισπρακτικού φορέα της Ένωσης Μουσικοσυνθετών & Στιχουργών Ελλάδος.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων, αδειοδοτημένος από το Υπουργείο Πολιτισμού, με τη νομική μορφή του Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης που συστάθηκε νόμιμα το 2003, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.2121/93 και λειτουργεί ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει ο Ν. 4481/17 και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/26/ΕΕ.

Αποκλειστικός σκοπός της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι η διαχείριση και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων των μελών της, δηλαδή Συνθετών, Στιχουργών και λοιπών Δικαιούχων.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia έγινε ομόφωνα τακτικό πλέον μέλος της CISAC, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα Εκτελεστικά Δικαιώματα, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στη Λισαβόνα, μετά από ψηφοφορία της Γενικής της Συνέλευσης. Επιπλέον, την επομένη, Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, η Γενική Συνέλευση της BIEM, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα Μηχανικά Δικαιώματα που έγινε επίσης στη Λισαβόνα, έκανε ομόφωνα δεκτή την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ως μέλος της.

Η εμπιστοσύνη της CISAC και της BIEM προς την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia επιβραβεύει τις προσπάθειες του Διοικητικού της Συμβουλίου να μπορέσει ο Οργανισμός να καταστεί παγκοσμίως η λύση στην είσπραξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων μουσικών έργων για τους Συνθέτες, τους Στιχουργούς, τους Εκδότες και τους λοιπούς δικαιούχους στην Ελλάδα.

Μετά από 15ετή ενεργή παρουσία στη συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, πλέον, καθιερώνεται και από τη διεθνή κοινότητα ως ο θεσμικός και έγκυρος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης στην Ελλάδα, μέλος της CISAC, αποτελώντας έτσι έναν φορέα μακράς πνοής για το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο.

 

 

2. Ποιους δικαιούχους εκπροσωπεί η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia ;

Ο Οργανισμός διοικείται και εποπτεύεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του και το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δημιουργούς, εκπροσωπώντας εκατομμύρια ελληνικούς και ξένους μουσικούς τίτλους και διαχειρίζεται τα πνευματικά περιουσιακά δικαιώματα των μελών της -είτε μέσω απευθείας συμβάσεων, είτε μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης με ομοειδείς αλλοδαπούς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης- ήτοι Συνθετών, Στιχουργών, Εκδοτών/Υποεκδοτών και εν γένει δικαιούχων και ειδικότερα τα μηχανικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης και τα δικαιώματα από το ιδιωτικό αντίγραφο.

Διαβάστε ΕΔΩ τους δικαιούχους, Έλληνες και ξένους, που εκπροσωπεί η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ με απευθείας συμβάσεις ανάθεσης.

Διαβάστε ΕΔΩ τις συμβάσεις εκπροσώπησης που έχει υπογράψει η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού, μέσω των οποίων εκπροσωπεί εκατομμύρια ξένους δικαιούχους στην Ελλάδα.

 

 

3. Είναι η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia διεθνώς αναγνωρισμένη ως ο θεσμικός και έγκυρος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων στην Ελλάδα;

Ο Οργανισμός μας είναι διαπιστευμένο μέλος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης CISAC, του διεθνούς εποπτικού φορέα όλων των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, ο οποίος της παρέχει υποστήριξη, τεχνογνωσία και πρόσβαση στα διεθνή αρχεία τεκμηρίωσης μουσικών έργων, όπως όλοι οι ομόλογοι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού που λειτουργούν με βάση τις δεσμευτικές αποφάσεις και τους επαγγελματικούς κανόνες της CISAC.

Ειδικότερα, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ επιλέχθηκε από την CISAC, ως ο Ελληνικός Οργανισμός προτεραιότητας για τα μέλη της, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία του διεθνούς ρεπερτορίου να εκπροσωπείται σήμερα, μέσω συμβάσεων αμοιβαίας εκπροσώπησης με ομοειδείς αλλοδαπούς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου όλου του αμερικανικού και του αγγλικού ρεπερτορίου.

Επομένως, ο Οργανισμός μας, μέσα από ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα ελέγχου είσπραξης και διανομής δικαιωμάτων, αποδίδει στους Δημιουργούς τη δίκαιη αμοιβή που εισπράττει από τις χρήσεις των έργων τους. Έτσι, η Αυτοδιαχείριση καθίσταται ένας φορέας μακράς πνοής για το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο.

 

 

4. Πρέπει να πληρώσω για να εγγραφώ ως μέλος στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia;

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νέου τροποποιημένου Καταστατικού του Οργανισμού που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, το κεφάλαιο κίνησης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ χωρίζεται σε ίσες συνεταιριστικές μερίδες των οποίων η αξία ανέρχεται σε 29,35 ευρώ ανά συνεταιριστική μερίδα. Κάθε μέλος της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ δικαιούται να αποκτήσει μόνο μία συνεταιριστική μερίδα, καταβάλλοντας το παραπάνω ποσό το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους, εντός του οποίου το μέλος εγγράφηκε στον Οργανισμό ή εντός του οποίου υπέγραψε νέο κείμενο σύμβασης ανάθεσης με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του κειμένου της σύμβασης αυτής (εφόσον δεν το έχει αποδεδειγμένα ήδη καταβάλει). Οι μερίδες και οι δικαιούχοι τους καταχωρούνται στο κατά το άρθρο 9 του νόμου 1667/1986 Μητρώο Μελών.

5. Από ποιες χρήσεις ειδικότερα συλλέγει δικαιώματα η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia;

Από τη Δημόσια Εκτέλεση, καθώς ο Οργανισμός παρέχει την υποχρεωτική γραπτή Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης σε μαγαζιά υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα, καθώς και από τις συναυλίες που πραγματοποιούν δημιουργοί μέλη του.

Επίσης, συλλέγει δικαιώματα από τη μηχανική αναπαραγωγή και διάθεση μουσικών έργων, δηλαδή από τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ηχογράφηση ενός μουσικού έργου σε υλικούς φορείς εγγραφής ήχου ή και εικόνας (CD, DVD κλπ.), καθώς και από τη διάθεση premiums (CD/DVD που πωλούνται ως ένθετα μαζί με περιοδικά/εφημερίδες).

Επιπλέον, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia έχει υπογράψει συμβάσεις με όλους τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας (ιδιωτικούς και κρατικούς), καθώς και με τα συνδρομητικά κανάλια, και υπογράφει καθημερινώς συμφωνίες με τους περιφερειακούς αντίστοιχους σταθμούς της Ελλάδας, όσον αφορά τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης και μηχανικής αναπαραγωγής που προκύπτουν από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου.

Ο Οργανισμός έχει υπογράψει και συνεχίζει να υπογράφει συμβάσεις και με φορείς που δραστηριοποιούνται στη δημόσια εκτέλεση έργων μέσω δικτύων με διαδραστικούς και μη τρόπους (π.χ. μουσική / βίντεο κατ΄απαίτηση, streaming, webcasting κ.ά.).

Τέλος, εισπράττει δικαιώματα από την εύλογη αμοιβή.

6. Τι είναι η εύλογη αμοιβή του 6% άρθρου 18, παρ. 3, του Ν. 2121/93;

Το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993, όσον αφορά στην εύλογη αμοιβή του 6%, προβλέπει -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή των συσκευών εγγραφής και υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, των συσκευών και εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων στην κύρια μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών (6%), καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα (δισκέτες) κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων, κατανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας.»

7. Είμαι δημιουργός υπό συνταξιοδότηση / που έχω ήδη συνταξιοδοτηθεί. Θα εμφανίζεται μειωμένη η σύνταξή μου επειδή θεωρείται ότι αναλαμβάνω δραστηριότητα με τη λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα έργων, η οποία υπόκειται σε φορολογικές κρατήσεις;

Όχι. Σύμφωνα με τη διευκρινιστική Εγκύλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το Ε.Φ.Κ.Α., με αρ. Φ.10141/οικ.19892/539 και ημερομηνία 06/05/2019, η λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα επί έργων σε καμία περίπτωση δε συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση που αποτελεί και προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016. Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι κατέχουν, είτε πνευματικά, είτε συγγενικά δικαιώματα, από τα οποία αποκομίζουν έσοδα, αφενός δεν εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ν.4387/2016 και ως εκ τούτου δεν προκαλούνται μειώσεις στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης, αφετέρου, δε, δεν εισφοροδοτούνται για τυχόν εισοδήματα από τα πνευματικά τους δικαιώματα.

8. Tι πλεονεκτήματα προσφέρει στον Επαγγελματία η Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / autodia;

Με τη συνδρομή ενός καλά επανδρωμένου Τμήματος Δημόσιας Εκτέλεσης, αποτελούμενου από έμπειρα και γνωστά στελέχη της αγοράς και ενός επαγγελματικού δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, ο Οργανισμός μας ενημερώνει και συνδιαλλέγεται με όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος, καθώς και τους αντίστοιχους αντιπροσωπευτικούς φορείς και τα Επιμελητήρια, για την υποχρεωτική από τον νόμο Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης που πρέπει να προμηθευτούν για το έτος 2018, προκειμένου να είναι σύννομοι όταν χρησιμοποιούν το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, καθώς και για το Αμοιβολόγιο 2018.

To νέο Αμοιβολόγιο του Οργανισμού είναι προϊόν ενδελεχούς μελέτης των αντίστοιχων τιμοκαταλόγων των συνεργαζόμενων οργανισμών σε συγκρίσιμες με την Ελλάδα χώρες της Ευρώπης, με σκοπό τον εξορθολογισμό τους και την προσαρμογή τους στις ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα επαγγελματία χρήστη της μουσικής.

Κάθε χώρος χρησιμοποιεί ένα μείγμα ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Στην Αυτοδιαχείριση, φροντίσαμε να εκπροσωπούμε ελληνικά και ξένα τραγούδια που δεν μπορούν να λείπουν από ένα σύγχρονο μουσικό πρόγραμμα. Με την Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης της Αυτοδιαχείρισης, επομένως, ο Έλληνας επιχειρηματίας έχει μία σύννομη λύση μέσα από ένα "πακέτο" ελληνικών και ξένων τραγουδιών προσανατολισμένο στις ανάγκες του, όσον αφορά τη μουσική που θέλει να παίζει στον χώρο του.

Επικοινωνήστε:

Για κάθε πληροφορία ή απορία που μπορεί να έχετε, επικοινωνήστε με τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας ή το αρμόδιο Τμήμα Δημόσιας Εκτέλεσης του Οργανισμού μας. (Τηλ. 210 3215278, email: pubperf@autodia.gr)

9. Είναι υποχρεωτική η Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ;

Για να είναι νόμιμη η δημόσια χρήση της μουσικής, προϋποθέτει την προηγούμενη άδεια του δημιουργού/δικαιούχου. Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ παρέχει, μέσα από τη χορήγηση της Άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης, τη δυνατότητα στις αδειοδοτημένες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν το εκπροσωπούμενο μουσικό ρεπερτόριό της χωρίς περιορισμούς. Συγκεκριμένα για τη Δημόσια Εκτέλεση μουσικής, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ χορηγεί την Άδεια του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου της σε καταστήματα υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος (εμπορικά καταστήματα, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ξενοδοχεία / ενοικιαζόμενα δωμάτια, συναυλιακοί χώροι, γυμναστήρια/αθλητικοί χώροι, εκθεσιακοί χώροι κ.ά.) για χρήσεις όπως είναι η ζωντανή μουσική με ορχήστρα ή/και τραγουδιστές, μουσική από CD ή υπολογιστή, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ κλπ.

10. Στο κατάστημα μου χρησιμοποιώ ραδιόφωνο / τηλεόραση. Αφού οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα μουσικής στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia, γιατί πρέπει να πληρώσω κι εγώ εσάς;

Πρόκειται για δύο διαφορετικές χρήσεις με βάση το Ν. 2121/93. Η τηλεοπτική επιχείρηση ή ο ραδιοφωνικός σταθμός οφείλουν να πληρώσουν πνευματικά δικαιώματα, διότι μεταδίδουν δημόσια στο κοινό μουσική, ζωντανή ή ηχογραφημένη, με βάση την οποία εμπλουτίζουν το πρόγραμμά τους, προσελκύουν τους τηλεθεατές / ακροατές, προσβλέπουν σε διαφημιστικά έσοδα κλπ. Από την άλλη πλευρά, ο καταστηματάρχης προσελκύει τους δικούς του πελάτες, παίζοντας εκπροσωπούμενο μουσικό ρεπερτόριο με μηχανικά μέσα -τηλεόραση / ραδιόφωνο- μέσα στον δικό του επαγγελματικό χώρο, προσβλέποντας με τη σειρά του στη δημιουργία φιλικής προς τους καταναλωτές ατμόσφαιρας, στην αύξηση έτσι της κατανάλωσης και ως εκ τούτου των δικών του κερδών κ.ά. Επομένως κι εκείνος είναι υπόχρεος στην καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου.

11. Πόσο διαρκεί η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας;

Η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του, τα οποία υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί μετά το θάνατό του. Σε περίπτωση που σ΄ ένα έργο συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι συνδημιουργοί, τότε η διάρκεια προστασίας ορίζεται στα 70 χρόνια από το θάνατο και του τελευταίου αποβιώσαντος δημιουργού του. Με την παρέλευση των 70 ετών, το έργο καθίσταται «κοινό κτήμα» (public domain).

12. Τι είναι το περιουσιακό δικαίωμα και το ηθικό δικαίωμα; Ποιες εξουσίες περιλαμβάνουν;

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που αποκτά ο δημιουργός πάνω στο έργο του περιλαμβάνει δύο απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα:

α) Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου, το λεγόμενο περιουσιακό δικαίωμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό να επωφεληθεί οικονομικά από την εκμετάλλευση του έργου του, η οποία προκύπτει από ενέργειες, όπως η εγγραφή του έργου, η αναπαραγωγή του, η δημόσια εκτέλεσή του κ.ά.

Το περιουσιακό δικαίωμα περιλαμβάνει διάφορες εξουσίες, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα της πρώτης ενσωμάτωσης του έργου σε υλικό φορέα, την παραγωγή ενός ή περισσότερων αντιτύπων, τη δημόσια εκτέλεσή του, τη ραδιοτηλεοπτική του μετάδοση, την εισαγωγή αντιτύπων του που παρήχθησαν στο εξωτερικό, τη μετάφραση, διασκευή, προσαρμογή ή άλλη μετατροπή του, την εξουσία διανομής του πρωτότυπου έργου, την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του κλπ.

β) Το ηθικό δικαίωμα αποτυπώνει την προσωπική σχέση που συνδέει τον δημιουργό με το έργο του και περιλαμβάνει εξουσίες, όπως για παράδειγμα την ηθική εξουσία δημοσίευσης, δηλαδή το δικαίωμα ο δημιουργός να αποφασίζει για την εντολή, τον τρόπο και τον χρόνο διάθεσης του έργου του στο κοινό. Η ηθική εξουσία δημοσίευσης δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό να απαγορεύει την κάθε παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου.

Στο ηθικό δικαίωμα περιλαμβάνεται, επίσης, η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας του έργου, το δικαίωμα σεβασμού της ακεραιότητας του έργου και η εξουσία υπαναχώρησης, δηλαδή να υπαναχωρεί από συμβάσεις μεταβίβασης ή εκμετάλλευσης έργων λόγου ή επιστήμης, εφόσον είναι αναγκαίο για την προστασία της προσωπικότητάς του, εξαιτίας μεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στις περιστάσεις. Τέλος, περιλαμβάνεται και η εξουσία προσπέλασης, με την οποία ο δημιουργός έχει πρόσβαση στο έργο του, ακόμη κι αν το περιουσιακό δικαίωμα ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε άλλον.

Το περιουσιακό και το ηθικό δικαίωμα κληρονομούνται. Όμως, ενώ ο δημιουργός μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους τη διαχείριση μέρους ή όλων των εξουσιών του περιουσιακού του δικαιώματος, το ηθικό δικαίωμα είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

13. Κατοχυρώνονται τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών έργων;

Βάσει του Ν. 2121/93 και της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης, «τα πνευματικά δικαιώματα αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις». Δεν απαιτείται, επομένως, η τήρηση κάποιας τυπικής διαδικασίας για την αναγνώριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα έργο, όπως ισχύει για την κτήση δικαιωμάτων επί άλλων άυλων αγαθών (π.χ. κατοχύρωση εμπορικού σήματος).

Τα μουσικά έργα κατοχυρώνονται από τη στιγμή που θα γίνουν προσιτά στο κοινό μέσω μιας δισκογραφικής παραγωγής, της παρουσίασής τους ενώπιον του κοινού σε μια συναυλία, της εκτέλεσής τους στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο.

Για τη διασφάλιση, επιπλέον, του δημιουργού και σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πατρότητας του έργου ακολουθούνται συνήθως δύο πρακτικές. Η πρώτη συνίσταται σε μία συμβολαιογραφική πράξη κατάθεσης έργων. Η κατάθεση του έργου στο συμβολαιογράφο εφοδιάζει τον δημιουργό με το αποδεικτικό στοιχείο της βεβαίας χρονολογίας, το οποίο εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, σε περίπτωση δίκης περί προσβολής των δικαιωμάτων στο έργο αυτό.

Μάλιστα, η Ένωση Ελλήνων Μουσικοσυνθετών & Στιχουργών (Ε.Μ.Σ.Ε.) προκειμένου να εξυπηρετήσει τους δημιουργούς, διαθέτει ειδική υπηρεσία για την ως άνω διαδικασία (πρωτότυπη μουσική, στίχοι, θεατρικά έργα, σενάρια κ.ά.), σε συνεργασία με ειδικευμένη συμβολαιογράφο, έναντι ελάχιστου αντιτίμου.

Η δεύτερη συνήθης πρακτική είναι η αποστολή συστημένης επιστολής με αποστολέα και παραλήπτη τον ίδιο το δημιουργό, η φύλαξη της απόδειξης από το ταχυδρομείο και η διατήρηση της συγκεκριμένης επιστολής, με αναγραφόμενη την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο. Ο φάκελος πρέπει να παραμείνει κλειστός, μέχρι και εφόσον προκύψει κάποια διαφορά, σχετικά με την πατρότητα του έργου, οπότε και θα ανοιχτεί ενώπιον του δικαστηρίου από δικαστή που θα βεβαιώσει και το περιεχόμενό της.

14. Τι ρεπερτόριο περιλαμβάνει η άδεια δημόσιας εκτέλεσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / autodia, μετά ανάκληση της άδειας της ΑΕΠΙ ;

Μετά την ανάκληση της άδειας της ΑΕΠΙ, η Αυτοδιαχείριση απέκτησε τη συντριπτική πλειοψηφία του διεθνούς ρεπερτορίου που διαχειριζόταν η εταιρία εκείνη, μέσω συμβάσεων αμοιβαίας εκπροσώπησης με ομοειδείς αλλοδαπούς Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου όλου του αμερικανικού και του αγγλικού ρεπερτορίου, καθώς και έναν σημαντικό όγκο από τα μεγάλα εμπορικά και διαχρονικά ρεπερτόρια των Ελλήνων Συνθετών και Στιχουργών. Επίσης, εκπροσωπεί Εκδότες Μουσικής που διαχειρίζονται τεράστιο όγκο διεθνούς ρεπερτορίου, όπως η SONY/ATV Music Publishing, η D-Version Music Publishing και η MUSOU. Έτσι, για να μπορεί μία επιχείρηση να χρησιμοποιεί το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, θα πρέπει πλέον να προμηθευτεί Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης από τον Οργανισμό μας.