top

ΠΟΛΙΤΙΚΗ «COOKIES» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

  1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «COOKIES»;

Τα ««cookies»» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή /ταμπλέτα /κινητό τηλέφωνο ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

 

  1. ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ;

Τα «cookies» διέπονται από την e-privacy Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136 /ΕΚ (η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 3471/2006) όπως ρητώς προβλέπεται και στον 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αιτιολογική Σκέψη 173.

Σύμφωνα με ισχύον δίκαιο Ν3471/2006 (βλέπε άρ.4παρ.5 του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 170 Ν4070/2012) «Η εγκατάσταση των cookies επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.»

Γι’ αυτό και κατά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα autodia.gr  εμφανίζονται αναδυόμενα παράθυρα  όπου μπορεί ο επισκέπτης χρήστης να δηλώσει την συγκατάθεσή του στην εγκατάσταση των «cookies» που ειδικώς αναφέρονται και πρόκειται για μη λειτουργικά «cookies» που στοχεύουν στην

1) Στατιστική ανάλυση σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα και των αριθμό των σελίδων που προβλήθηκαν χωρίς άμεση ταυτοποίηση του χρήστη,

2) Συλλογή πληροφοριών για σκοπούς διαφήμισης στο διαδίκτυο οι οποίες εντάσσονται σε ορισμένες γενικές κατηγορίες ή τομείς ενδιαφερόντων του χρήστη εξετάζοντας τις ιστοσελίδες που αυτός βλέπει και τις συνδέσεις που επιλέγει σε άλλες ιστοσελίδες  καθώς και τα ηλεκτρονικά μηνύματα από την ιστοσελίδα autodia.gr που ανοίγει και τις συνδέσεις που επιλέγει από αυτά επιλέγοντας διαφημίσεις μόνο βάσει δεδομένων που δεν επιτρέπουν την άμεση ταυτοποίηση του χρήστη.

 

  1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «COOKIES» ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ;

Α) Με τη συγκατάθεσή σας

Google Analytics:

Β) Χωρίς τη συγκατάθεσή σας

Υπάρχουν «cookies» που έχουν εκτιμηθεί από την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 (WP29) * ως τεχνικά-λειτουργικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Για αυτά ο νόμος δεν απαιτεί προηγούμενη συγκατάθεση.

Αυτά είναι (Δείτε και Wp29, Γνωμοδότηση 4/2012)

 

  1. ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΧΓΕΤΕ ΤΑ «cookies»

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα «cookies» που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση «cookies». Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Για να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα «cookies» ανάλογα με τις επιθυμίες σας, λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ:

 

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ «cookies» ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ;

Μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα «cookies» σε αυτόν τον ιστότοπο επιλέγοντας: <ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ>

 

  1. ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΩ ΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ «COOKIES»;

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα πολιτική για τα «cookies» θα εμφανίζεται εγκαίρως στην Ιστοσελίδα

  1. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ «COOKIES»;

Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση, ερώτηση, απορία στείλετε email στο agrivas@autodia.gr

 

*WP29 : Συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η Ομάδα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά είναι ανεξάρτητη ως προς αυτήν. Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων κάθε κράτους-μέλους και εξετάζει θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εμπίπτουν στον πρώτο πυλώνα της ΕΕ. Η εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε με πρόταση των μελών της Ομάδας. Η Ομάδα εκδίδει γνωμοδοτήσεις και κείμενα εργασίας.Ήδη μετά την εφαρμογή του 2016/679 Κανονισμού η  WP29 σταμάτησε τις εργασίες της και αντικαταστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - European Data Protection Board (EDPB). https://edpb.europa.eu/